Widget

UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

↑ Grab this Headline Animator

Pueden escribirnos a HaitianCreole@Gmail.com, Aprenderidiomasinglesfrances@gmail.com or HaitianCreoleMP3@Gmail.com si quieren aprender el Kreyol Haitiano hoy!


UrbaneBooksPublishing: Top Kindle eBooks, Hot PubIt eBooks, SmashBooks.com eBooks Platform

↑ Grab this Headline Animator

Sunday, November 7, 2010

Herramientas y Utensilios: Que Necesitamos Para Construir Una Casa?

Ki Sa Nou Bezwen Pou-n Bati Yon Kay – What Do We Need To Build a House?

Que Necesitamos Para Construir Una Casa?

Vokabulè – Vocabulary – Vocabulario (Mo Nouvo – New Words – Palabras Nuevas)

Nou Bezwen Zouti ak Materyo Sa Yo – We Need These Tools and Supplies – Necesitamos estos Herramientas y Utensilios


Kouto – Utility Knife – Una cuchilla

Si – Hacksaw – Una sierra de arco

Klou – Nails – Unos Clavos

Mato – Hammer – Un Martillo

Nivo - Level – un Nivel

Nechèl / Echèl – Ladder – Una escalera

Bokit – Pail, bucket – Cubeta

Sentuwon Zouti – a Tool belt – Un chaleco para herramientas

Siman – Cement – Cemento

Blòk – Blocks - Block

Brik – Brick – Ladrillos

Tounvis – a screwdriver – un desarmador / destornillador

Mòtye – Concrete – Beton

Egoyin / Goyin – a handsaw – una sierra de mano

Vis – Screws – Unos tornillos

Bourèt – a wheelbarrow - una carretilla

Pèl – a shovel – una pala

Texto en Kreyol:

Alavèy Yon Siklòn Nan Pòtoprens, Ayiti – On The Eve of a Hurricane in Port-au-Prince, Haiti

Gen anpil aktivite lakay tout moun. Moun ap tcheke epi repare twou nan twatu oswa kò kay yo. Y-ap klouwe planch. Tout moun ap mache toupatou. Tèt yo chaje anpil epi yo pè. Y-ap eseye fè pwovizyon pou kay yo. Y-ap achte tout bagay. Yo bezwen gas, alumèt, flach, lanp tèt gridap. Anpil nan yo sezi pou yo wè jan pri tout bagay vi-n monte tèt nèg. Ki sa pou manman ak papa fè nan yon situyasyon konsa? Se pou yo bay timoun yo manje.

Aprè tranblemandetè ki detwi anpil kay, pa gen anpil moun ki gen kay solid ki ka reziste fòs van siklòn pote. Juskaprezan, anpil Ayisyen ap viv nan tikay kole pyese yo kouvri ak twal. Yo cho lè li fè chalè. Yo mouye lè lapli ap tonbe. Yo pèdi tout posesyon yo lè gwo van ap vante. Kondisyon sanitè yo pa bon menm. Fatra toupatou. Y-ap viv tankou refujye nan lòt peyi. Epoutan yo lakay yo. Kan yo boure ak moun ki pa ka fè anyen pou tèt yo. Yo manke zouti ak materyo. Yo pa gen lajan pou achte materyo yo nonplus. Oganizasyon nasyonal e entènasyonal ap démele yo pou ede abitan kan sa yo. San dout, gouvènman Ayisyen apresye èd sa-a anpil!

Britsoukou, moun k-ap viv nan kan yo supoze jwenn bon kay ak bildin pou yo pase sekous siklòn nan. Ki kote nou panse yo pral jwenn abri pou yo pare lapli ak siklòn?

Otorite yo di moun ka al pare siklòn nan nan legliz ak lekòl. Anpil nan bildin sa yo pa touprè yo. Pare ounon, lapli ak gwo van siklòn Tomas pote p-ap ret tan okenn moun.

Aprè siklòn sa a, ap gen anpil lòt. Kesyon nou dwe poze tèt nou sèke ki lè bon jan kay k-a pare pou moun sa yo, ki lè y-ap suspann viv nan kodisyon deplorab sa yo. Anpil Ayisyen ap plenyen ke se bòs machòkèt ki te sou mannigèt ki te konstwi tikay gouvènman an te bay yo. Y-ap mande poukisa yo pa ka reziste fòs siklòn.

Ayiti gen anpil bòs ki pare pou travay. Yo prè pou yo bati kay. Men, moun pa gen lajan. Anpil peyi devlope tankou Lèzetazuni ki te fè pwomès lajan aprè tranblemandetè-a poko bay lajan yo te pwomèt yo.

Tout bòs sa yo vle travay: bòs ebenis vle fè mèb tankou kabann, chèz ak tab. Bòs fòjwon vle fè travay an fèfoje pou galri. Bòs chapantye pa ka tann pou yo al sou chantye-a pou fè chapant. Bòs fèblantye renmen travay an fèblan. Menm Bòs Kòdonye ta renmen jwenn bon jan travay ranje soulye. Avèk travay, moun ka fè plus kòb. Yo ka achte bèl rad ak kostum ke Bòs tayè yo fè. Bèl fanm Ayisyèn ka al negosye epi koze ak koutiryèz yo. Ayisyen plus enterese bati kay yo. Yo pa renmen dòmi nan seren tankou chwal ak lòt animal. Seren an ap fè timoun ak granmoun malad. Si yo deja malad, yo pa ka geri vit. Se poutèt sa Bòs mason yo bezwen koule beton, monte mi epi bati kay. Bòs menizye yo bezwen fè pòt, fenèt ak bon jan dekorasyon an bwa Ayisyen renmen mete nan kay yo. Fò moun k-ap bati kay fè atansyon pou yo pa tonbe anba bòs machòkèt ki renmen pran kòb oswa touche san yo pa fè yon bon travay.

Traduccion en Espanol

En La Víspera de Un Huracán En Puerto Príncipe, HaitíHay muchas actividades en las viviendas de todo el mundo. La gente verifica y repara los hoyos en el tejado y la estructura de su casa. Los dueňos de casa clavan clavos en la tabla y fijan paredes. Parecen confundidos y tienen miedo de lo que va a pasar. Van de compras para la vivienda. Compran casi lo todo. Todo el mundo camina por todas partes. Los residentes necesitan gasolina, vela o linterna, cajas de cerillas, y lámparas. Muchas de estas personas se encuentran muy sorprendidas por el costo muy alto de los artículos ordinarios or mercancias. Que tienen que hacer los padres en una situación similar? Tienen que dar de comer a sus hijos.Despuės del terremoto que destruyó muchas casas, no hay muchas casas que se quedaron de pie, que pueden aguantar, resistir las fuerzas de un huracán. Hasta ahora, hay muchos Haitianos que siguen viviendo en campamento de carpas, en moradas de cartón y de palos cubiertos con tela. Tienen calor cuando hace calor. Son mojados cuando está lluviendo. Pierden todas sus posesiones cuando hay viento. Las condiciones sanitarias no son buenas. Pueden encontrar basura y agua azulada por todas partes. Viven como si fueron refugiados en territorios extranjeros. Sin embargo viven en su país (Son pocos de los resultados del terremoto del 12 de Enero de 2010!). Los encampamentos de carpas están llenos de residentes que no pueden hacer nada para ameliorar su situación. Les faltan herramientas y utensilios. Tampoco no tienen dinero para comprar estos utensilios. Las organizaciones nacionales e internacionales intentan de ayudar a los residentes de estos encampamentos. Sin duda, el gobierno Haitiano agradece, aprecia esta ayuda mucho.


De repente, los residentes de estos encampamentos tienen que encontrar mejor abrigo contra la trayectoria y las sacudidas del huracán. En donde piensan que ellos van a encontrar mejor protección para quedarse fuera de la lluvia y del huracán?


Las autoridades indicaron que los residentes pueden encontrar abrigo en las iglesias y escuelas. Muchos de estos edificios no están cerca de los residentes en los encampamentos. Listos o no, la lluvia y el viento traidos por Tomás no van a esperar a nadie.


Después de este huracán, Tomás, más huracanes van a ocurir. La pregunta que debemos hacer es cuando casas van a estar listas para los supervivientes, damnificados del temblor de tierra o cuando van a parar de vivir en estas condiciones lamentables. Muchos Haitianos se quejan de que las cajitas temporales proveidas por el gobierno fueron construidas por constructores que se enteresaban solo en ganar dinero o a ellos no les importó proveer un buen producto. Se piden porque estas viviendas no pueden resistir las fuerzas de un huracán.


Haiti tiene muchos profesionales que estan listos para trabajar. Estan listos para construir casas. Sin embargo las personas no tienen plata. Muchos paises desarollados tales como los EE.UU prometieron ayuda financiera tras el temblor de tierra pero todavia no pueden entregar el dinero.


Todos estos profesionales quieren trabajar. Los ebanistas quieren construir mueble tales como camas, sillas y mesas. Herreros quieren hacer trabajo en hierro forjado para terraza o veranda. Los carpinteros ya no pueden esperar y quieren ir al campo de trabajo para conducir su trabajo de carpintería. Zapateros quisieran encontrar buen empleo para reparar zapatos tambien. Con el empleo, las personas pueden ganar más dinero. Pueden comprar ropas y trajes bonitos producidos por sastres. Todas las muchachas Haitianas bonitas y orgullosas pueden negociar y charlar con sus sastras. Los Haitianos se enteresan más en construir sus casas. No suelen dormir al aire libre como caballos y los demás animales. Ser expuesto a los elementos en el medio ambiente hace enfermar a los chicos y adultas. Y si ya estan enfermos, no pueden curar. Por esta razón, los albañiles necesitan vaciar concreto, levantar un muro y construir viviendas. Los ebanistas necesitan hacer puertas, ventanas y otras decoraciones que a los Haitianos les gusta poner en sus casas. Los que construyen sus casas tienen que prestar la atención para evitar a los constructores malos quienes se enteresan solamente en hacer dinero y aprovecharse de los demás.