Widget

UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

↑ Grab this Headline Animator

Pueden escribirnos a HaitianCreole@Gmail.com, Aprenderidiomasinglesfrances@gmail.com or HaitianCreoleMP3@Gmail.com si quieren aprender el Kreyol Haitiano hoy!


UrbaneBooksPublishing: Top Kindle eBooks, Hot PubIt eBooks, SmashBooks.com eBooks Platform

↑ Grab this Headline Animator

Wednesday, September 22, 2010

El Bicentenario de Mexico - Mexican Bicentennial - Desazan Endepandans Meksiken!

Bisantnè Meksik: Meksik Fete Desanzan, De Syèk Endepandans (El Bicentenario de México – Mexican Bicentennial)


Alavèy bisantnè Meksiko, nou vle jete yon koudjé sou istwa peyi-a – Pèp li, abitan li, kultu li, riches peyi a epi idantite li. Yon chanson ki kapte esans nanm Meksiken rele “México lindo y querido, si muero lejos de ti

Que digan estoy dormido

Y que me traigan aquí” (Meksik, bèl peyi m renmen anpil, si-m mouri lwen de ou

Pito yo di m-ap dòmi

Pito yo pote kò mwen isitla). Se Jorge Negrete ki te anrejistre “México, Lindo y Querido” nan fen ane trant.

Sa fè desanzan Meksik pran endepandans li nan men Espay le sèz Septanm. Meksik gen yon bèl istwa ki koumanse avèk Astèk yo ki dekouvri vil Meksiko.Meksik se yon peyi ki rich anpil. Bisantnè a pèmèt nou wè riches peyi a, ki kontribusyon li bay lemon, bote Meksiko epi abitan kap viv ladan li.

Meksik gen petwòl, lò ak ajan pami tout lòt resous naturèl li yo. Li gen vedèt, muzisyen, atis, lidè politik ak bon jan espò. Foutbòl se jwèt nasyon renmen anpil.

Pitit yon imigran Libanè se Meksiken ki pi rich nan tout lemonn. Li rele Carlos Slim Helύ. Muzik Nasyonal Meksik se ‘Mariachi’ ki gen enflyans muzik Fransèz. Chanson rural, chanson ki soti nan nò Meksik rele ‘norteñas.’ Chanson sa yo utilize akòdeyon alman.

Meksik ekspòte telenovelas bay tout peyi dumonn. Yo di ke Meksik fè lemonn kado Mayi, zaboka epi chokola.Kèk Non Ewo Meksiken – Nombres de los Héroes MexicanosMiguel Hidalgo y Costilla (1753 -1811) te yon prèt katolik ki sèvi nan Dolores, Guanajuato. Li kreye yon arme avèk kreyol, mestis epi endijè-n Meksik. Se li ki lanse Kri Dolores (El Grito de Dolores) ki kòmanse revolt, batay pou endepandans. Ansanb ak Ignacio Allende, li fòme yon arme.

Men non lòt ewo Meksiken yo: Francisco Primo de Verdad, Lona Vicario, Fray Servando Teresa de Mier, Joseta Ortiz de Domínguez, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Agustín de IturbideTranslation: TraducciónEn la víspera del bicentenario de México, queremos mirar la historia del país, su pueblo, sus habitantes, las riquezas del país y su identidad. Una canción que captura la naturaleza del alma mexicano se llama “México lindo y querido, si muero lejos de ti

Que digan estoy dormido

Y que me traigan aquí” (Meksik, bèl peyi m renmen anpil, si-m mouri lwen de ou

Pito yo di m-ap dòmi

Pito yo pote kò mwen isitla)

México declaró su independencia de España hace 200 años el 16 de Septiembre. México tiene una historia linda que comenzó con los Astecas que descubrieron Tenochilitlán, actualmente la ciudad de México.

México es un país muy rico. El bicentenario nos permite ver las riquezas del país, sus contribuciones al mundo, la belleza del país, y sus habitantes.


Mexico tiene petróleo, oro, y plata entre todos los recursos naturales. Tiene ídolos, simbolos tales como Frida Kahlo, Rancho Villa y líderes políticos y desportes. El fύtbol reina allí. A toda la nación, les gusta el fύtbol.

El hijo de un inmigrante negociante Libanès es el hombre mas rico del mundo. Se llama Carlos Slim Helύ. La música national de Mexico es el Mariachi que recibe las influencias de la musical Francesa. Canciones rurales o Norteñas vienen del Norte del país. Usan el acordeon Alemán.

Mexico exporta telenovelas a todos los países del mundo. Dicen que Mexico ofrece como regalo al mundo el maíz, el chocolate y los aguacates

No comments:

Post a Comment

Diganos lo que busca y por que quisiera aprender el Criollo Haitiano. Keep it short and clean!