Widget

UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

↑ Grab this Headline Animator

Pueden escribirnos a HaitianCreole@Gmail.com, Aprenderidiomasinglesfrances@gmail.com or HaitianCreoleMP3@Gmail.com si quieren aprender el Kreyol Haitiano hoy!


UrbaneBooksPublishing: Top Kindle eBooks, Hot PubIt eBooks, SmashBooks.com eBooks Platform

↑ Grab this Headline Animator

Sunday, May 8, 2011

Vocabulario y Ejercicio: Como Cuidar y Criar a Un bebe (El MP3 Audio esta en http://haitiancreolemp3.libsyn.com

Cómo Cuidar y Criar a un Niño – Ki jan Pou Pran Swen epi Elve Yon Timoun – How to Take Care and Raise a Child

Lo que Debemos Saber – Sa Nou Bezwen Konnen – What we need to Know
Un bebé va pasar a un niño – Yon tibebe pral vin yon timoun – The infant/baby will grow into a child

Un niño va a crecer y ser un adolescente o teenager – Timoun nan va grandi pou-l vin yon adolesan – a child will grow to be a teenager
Va a pasar por otras etapas tales como adulto y persona de la tercera edad – Li pral pase nan lòt etap tankou granmoun epi vyeya – He is going to go through other growth spurts such as adult and senior (citizen).

Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Lo que los adultos pueden hacer para un niño / una niña – Sa granmoun ka fè pou yon timoun – What adults can do for a baby
Ayudarlo /la – ede-l / ede li – to help him/her
Estimularlo – Ankouraje-l – To encourage him /her
Protegerlo / la – Proteje-l – To protect him/her
Disciplinarlo – Disipline-l – To discipline him/her
Consolarlo/la – Console-l – to comfort him/her
Vestirlo /la – Abiye-l – to dress him/her
Alzarlo /la – Pran li/ ranmase-l / to pick him/her up
Jugar con él / ella – Jwe avèk li – To play with him/her
Cambiarle los pañales – Chanje kouchèt li – To change his/her diapers
Bañarlo/la – Ba li yon beny / fè twalèt li – to bathe him/her
Llevarlo /la – Pote-l – To carry him/her
Alimentarlo /la – Ba li manje – To feed him / her
Abrazarlo /la – Ambrase-l – to hold him/ her; to hug him/her
Mecerlo / la– balanse-l sou chèz woulant lan – to rock him/rock her
Amamantarlo /la – Okipe-l – to nurse him/her
Amarlo – Renmen-l (renmen li) – To love him/her
Premiarlo – Fè louwanj li – to praise him /her
Recogerlo –Ranmase-l – to pick him/her up
Dejarlo – Mete-l atè – to drop him off
Leerle – Li yon liv pou timoun nan – Read to him/her
Llevarlo a la cama – Mete-l kouche – to Put him
Darle de beber – Ba li dlo – Give him / her wáter
Darle premios tales como juguetes – Ba li rekonpans tankou jwèt

Lo que Hallamos en la Vida: Los Eventos de la Vida – Sa Nou Rankontre nan Lavi: Evenman Lavi – What we find in life: Life’s Events
Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Ejercicio / Egzèsis / Exercise: Hagan frases con estas palabras – Make sentences with these words – Fè fraz avèk mo sa yo
Fèt – Nacer – to be born
Aprann mache – Aprender a caminar – Learn to walk
Kómanse lekól – Empeza la escuela – To start school
Ale nan peyi etranje / imigre – inmigrar – to immigrate
Gradue nan lise, kolèj epi inivèsité – Graduarse de preparatoria, colegio, y universidad – To gradúate from high school, college, and university
Al nan kolèj / antre kolèj – Ir al colegio/a la universidad – To go to college / university
Lwe yon apatman / yon kay – Rentar un apartmaento – To rent an apartment
Jwenn yon djób – Conseguir un trabajo – To get a job
Fè mennaj – Salir con muchachos, as – To date
Tonbe lanmou pou – Enamorarse – to fall in love with
Fiyanse – comprometerse – to get engaged
Marye – Casarse – to get married
Achte yon kay – Comprar una casa – To buy a house
Fè / bati yon kay – Construir una casa – To build a house
Vin / tonbe ansent – Estar embarazada – To be pregnant
Fè pitit – Tener un bebé – To have a baby
Elve yon fanmi – Criar a una familia – To raise a family
Demenaje – Mudarse – To move / to move away
Tonbe malad – Enfermarse – To get sick
Pran vakans – Tomar unas vacionces – To take a vacation
Fè yon fèt pou / selebre fèt – Celebrar un cumpleaños / to celebrate a birthday
Vin granparan – Ser abuelo / abuela – to become a grandparent
Pran retrèt – Retirarse / Jubilarse – To retire
Vwayaje – Viajar – To travel
Mouri – Morir / fallecer – to die / pass way
Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Nacer – Fèt - to be born
Aprender a gatear – Aprann rale – To crawl
Portarse bien – gen bon konpòtman - To behave
Portarse mal – Gen move konpòtman – to misbehave
Llorar – Kriye – to cry
La llorona – Lougawou ki fè timoun pè – Scary old lady that snatches crying babies
Crecer – Grandi – to grow (to grow up)
Di bonjou / salye – Saludar – To wave
Anbrase-m – Abrazame – Hug me
Souri – Sonreir – To smile
Bo / Beze – Besar – to kiss
Fè entwodiksyon / prezante – presenter – to introduce
Bese tèt – inclinarse – to bow
M dakò ak sa / M dakò avèk sa – Estoy de acuerdo con eso – I agree with it
Bay lamen – Estrechar las manos – to Shake hands
Manyen / touche – Tocar – To touch
Fè yon konvèsasyon – Tener una conversación – to have a conversation
Ekskuze / Mande padon – Disculparse – To apologize
Felisite / Bay konpliman - Felicitar / piropear – to Compliment /congratulate
Pa dakò – Estar en desacuerdo – To disagree
Salye / di bonjou – Saludar – to greet
Bay yon kado – Dar un regalo – To give a gift Vocabulary - Vocabulary - Haitian Creole Vocabulary: Naming some fruit trees Plante - to plant Plante pyebwa fwi - To plant fruit trees Kenep - quenepes - mamoncillos pye zaboka - avocado tree Pye mango - Mango trees Pye sitwon - Lemon trees Pye kokoye - Coconut trees Pye papay - Papaya trees Pistach - Peanut Manba - Peanut butter Pye veritab - Breadfruit tree Pye pech - Peach tree Pye Gwayav - Guava tree Pye grenadin - Passion fruit tree

Purchase a copy of "Haitian Foods and Fruit Names: Haitian Cuisine and Hiatian Recipes..."> now

Thanksgiving in Haitian Creole: Creolizing Thanksgiving and the Turkey, TonmTonm, the Breadfruit Story and Haitian Recipes

Haitian Gastronomy: What Do Haitians Eat? Grain or Grenn, Mayi moulen or cornmush, Rasin or Roots Consumed by Haitians

No comments:

Post a Comment

Diganos lo que busca y por que quisiera aprender el Criollo Haitiano. Keep it short and clean!